STRONA GŁÓWNA - Kopia - Dąbrowa Chełmińska Ostromecko Czarże Otowice Gzin Wałdowo Królewskie

GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
Moja witryna w skrócie ---->
Przejdź do treści

STRONA GŁÓWNA - Kopia

Wałdowo Królewskie leży na terytorium gminy Dąbrowa Chełmińska w powiecie bydgoskim na południe od miejscowości Dąbrowa  Chełmińska. Sąsiaduje z Nowym Dworem, Ostromeckiem, Boluminem i Boluminkiem.  Najdawniejsze zapisy tej wsi to: Waldaw, Waldow, Wyldow. W 1570 pojawia się nazwa Wałdowo. Nazwa wsi pochodzi prawdopodobnie jak nazwy większości wsi od nazwy imienia pierwszego właściciela o imieniu Waldow- Waldek.  Za czasów krzyżackich natomiast właścicielem tej wsi był rycerz krzyżacki – Arnold.  Wieś miała duże znaczenie, leżała bowiem na trakcie między Toruniem, Czarnowem, Pniem i Chełmnem. W tych czasach była krzyżacką zakonna wsią czynszową – zamieszkiwaną przez osadników.

Za czasów polskich najbogatszy osadnik przyjmuje nazwisko od nazwy wsi – Wałdowski.  Ród Wałdowskich rozchodzi się szeroko po całej okolicy. Legitymuje się aż trzema szlacheckimi herbami. Wałdowscy są właścicielami wsi od 1610 roku. Wtedy wieś, jak i kilka sąsiednich miejscowości staje się własnością klasztoru benedyktynek w Chełmnie.  Przed pierwszym rozbiorem Polski w 1772 roku obszar miejscowości Wałdowo Królewskie (należący jeszcze do klasztoru) był zalesiony. Dopiero za czasów panowania króla pruskiego Fryderyka Wielkiego odebrano klasztorowi owe lasy, wycięto je, a ziemie oddano 4 rolnikom, którzy płacili rocznie czynsz do królewskiego urzędu w Unisławiu. Później osiedliło się tu 9 gospodarzy, kilku małorolnych. Wieś została włączona do parafii ewangelickiej w Ostromecku.  W wyniku sekularyzacji dokonanej przez władze pruskie dekretem z roku 1821 klasztorowi zostają odebrane części wsi: Czarża, Jarzębińca oraz wieś Wałdowo, które dostały dodatkową nazwę „Królewskie”.  Od tego czasu mamy obecną nazwę wsi „Wałdowo Królewskie”.

W Wałdowie Królewskim była kiedyś karczma i wiatrak. Ludność zajmowała się głownie rolnictwem i rzemiosłem. Na przełomie XIX i XX wieku wieś Wałdowo wcieliła sąsiednią wieś Izbice, po tym jak właściciele Ostromecka pobudowali wieś Nowy Dwór. Ślady po Izbicach to stary cmentarz choleryków, leśniczówka nazywająca się do niedawna Izbice oraz gospodarstwa przy dawnym trakcie z Czarnowa przez Wałdowo do Reptowa.  W 1920 roku władze polski przejęły Wałdowo Królewskie.  Większość Niemców zamieszkująca ówcześnie te tereny wyprowadziła się. Obecnie wieś liczy 600 mieszkańców w 164 gospodarstwach i należy do parafii rzymsko-katolickiej w Boluminku.

Wałdowo Królewskie otoczone jest lasami z bogatym runem leśnym.  Na krańcach ma ziemię piaszczystą, zaś w środkowej części urodzajną. We wsi jest szkoła podstawowa. Działa też jednostka OSP, Koło Gospodyń Wiejskich, świetlica wiejska, samorządowy klub pracy oraz komitet społeczny „Reneta”  kultywujący smażenie śliwek węgierek na terenie pobliskiego skweru zwanego Parkiem Jana.  Przez wieś przebiega Wiślana Trasa Rowerowa oraz niebieski Rowerowy Szlak Przyjaźni Toruń-Bydgoszcz. W starej i centralnej zarazem części miejscowości zlokalizowane jest urokliwe miejsce rekreacji i wypoczynku wokół tutejszego stawu przy drodze w kierunku Wałdowa Dolnego.
Z opracowania „Wałdowo nie zawsze Królewskie” Jerzy Świetlik (Ostromecko 2000r)


Wałdowo Królewskie
Zacisze 13
728 858 796
relax@g.pl
Bednarski Adam
Dąbrowa Chełmińska
Wróć do spisu treści